Pazaryeri

Pazaryeri iş modeliyle çalışan online mağazalar, alıcılarla satıcıları bir araya getirerek online satış işlemlere aracılık eder.

Pazaryerleriyle birlikte tasarladığımız altyapımızla dinamik komisyon yapısı, peşin ve taksitli online satış imkanı ve hızlı işyeri oluşturma süreçleriyle güvenli ama aynı zamanda da esnek bir ödeme alanı yaratıyoruz.

  Üstelik herhangi bir yazılı belge almaksızın alt işyerlerinizi hızla sisteme tanımlayabilir ve online ödeme almalarını sağlayabilirsiniz.
 • Şahıs, Şahıs Şirketi ve Tüzel Şirket şeklinde 3 farklı tipte alt üye işyeri ekleyebilirsiniz.
 • Alt üye işyeri eklendiğinde girilen verilerin kontrolü servisler ve NomuPay tarafından sağlanır.

NomuPay Formu ile Alt Üye İşyeri Yaratma

NomuPay Formu ile Alt Üye İşyeri Yaratma entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir. UniqueID ve SubpartnerId değerleri üye işyeri tarafından kaydedilmelidir. Formun dizaynı değiştirilememektedir.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "WDTicket"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "CreateSPRegistrationURL"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  UniqueId Int Evet

  Üye İşyeri tarafından her bir alt üye işyerine ayrı ayrı atanacak benzersiz numara.

  SubPartnerType Enum Evet

  Alt Üye İşyeri Tipini belirtir.
  ‘Individual’ : Şahıs
  ‘PrivateCompany’ : Şahıs Şirketi
  ‘Corporation’ : Tüzel Şirket

 • Token Bilgileri
  Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Link yaratma işlem sonucu
  0: İşlem başarılı
  1: İşlem başarısız

  ResultCode String

  NomuPay tarafından belirtilen hata kodu

  ResultMessage String

  NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı

  ReturnUrl String

  NomuPay Formuna ait link.

Alt Üye İşyeri Oluşturma

Alt Üye İşyeri Yaratma entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisine ait adrese iletmeniz gerekmektedir. UniqueID ve SubpartnerId değerleri üye işyeri tarafından kaydedilmelidir. Formun tasarımı üye işyerine aittir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "AddSubPartner"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  UniqueId String Evet

  Üye İşyeri tarafından her bir alt üye işyerine ayrı ayrı atanacak benzersiz numara.

  SubPartnerType Enum Evet

  Alt Üye İşyeri Tipini belirtir.
  ‘Individual’ : Şahıs
  ‘PrivateCompany’ : Şahıs Şirketi
  ‘Corporation’ : Tüzel Şirket

  Name String Evet

  Mağazanın İsmi

  BranchName String Hayır

  Şube adının tanımlanmasını sağlar.

  SuccessURL String Evet

  Başarılı alt üye işyeri eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

  ErrorURL String Evet

  Başarısız alt üye işyeri eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

  ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet ContactInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

 • Contact Info Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  Country String Evet

  Mağazanın ülkesi Örn: TR

  City String Evet

  Mağazanın şehir kodu Örn: 34

  Address String Evet

  Mağazanın açık adresi

  BusinessPhone String Hayır

  Mağazanın telefonu

  MobilePhone String Evet

  Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

  Email String Evet

  Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait e-posta adresi

  InvoiceEmail String Hayır

  Fatura bilgilerinin iletileceğie-posta adresi

 • Financial Info Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk(Individual) Zorunluluk(Private Company) Zorunluluk(Corporation) Açıklama
  IdentityNumber String Evet Evet Evet

  Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

  TaxOffice String Hayır Evet Evet

  Vergi dairesi

  TaxNumber String Hayır Evet Evet

  Vergi numarası

  BankName String Evet Evet Evet

  Banka Kodu: Örn: 0019

  IBAN String Evet Evet Evet

  IBAN bilgisi

  TradeRegisterNumber String Hayır Hayır Evet

  Ticaret Sicil Numarası

  TradeChamber String Hayır Hayır Evet

  Ticaret Odası

 • AuthSignatory Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  Name String Evet

  İmza Yetkilisi Adı

  Surname String Evet

  İmza Yetkilisi Soyadı

  BirthDate YYYY/MM/DD Evet

  İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
  0: İşlem başarılı
  1: İşlem başarısız

  ResultCode String

  Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş kodu

  ResultMessage String

  Alt üye işyerinin onaylaması gereken online sözleşme linki.Sözleşme linkinin geçerlilik süresi maksimum 10 dakikadır.

  SubPartnerId Int

  Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda NomuPay tarafından atanmış benzersiz numara değeri

Alt Üye İşyeri Statü Sorgulama

Alt Üye İşyeri Statü Sorgulama entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisine ait adrese iletmeniz gerekmektedir.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "QuerySubPartnerStatus"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  SubPartnerId Int Evet

  Üye İşyeri tarafından alt üye işyerine atanacak benzersiz numara.

  UniqueId String Evet

  Üye İşyeri tarafından her bir alt üye işyerine ayrı ayrı atanacak benzersiz numara.

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Pazaryeri sorgulanan işlem sonucu
  0: İşlem başarılı
  1: İşlem başarısız

  ResultCode String

  Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş kodu

  ResultMessage String

  Pazaryeri sorgulanan işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş mesajı

  SPList List

  SPList bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

 • SPList
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  SubPartnerId Int

  Üye İşyeri tarafından alt üye işyerine atanacak benzersiz numara.

  UniqueId String

  Üye İşyeri tarafından her bir alt üye işyerine ayrı ayrı atanacak benzersiz numara.

  Name String

  Mağazanın İsmi

  Status String

  PENDINGFORRISK
  REFUSEDFORRISK
  FAILEDINKKB
  CONFIRMED
  REFUSED
  PENDING
  WAITINGFORAGREEMENT

  SubStatus String

  Bilgi doğrulama bekleniyor
  Bilgi doğrulama olumsuz sonuçlanmıştır. Lütfen bilgileri kontrol ederek tekrar başvuru yapınız.
  TCKN/VKN ile uyumlu olmayan IBAN nedeniyle olumsuz sonuçlanmıştır.
  Alt Üye İş Yeri başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.
  Hesap Yöneticisi görüşü nedeniyle olumsuz sonuçlanmıştır.
  Hesap Yöneticisi onayı bekleniyor.
  Alt Üye İş Yeri sözleşme onayı bekleniyor.

Alt Üye İşyeri Güncelleme

Alt Üye İşyeri Güncelleme entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisine ait adrese iletmeniz gerekmektedir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "UpdateSubPartner"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  SubPartnerId Int Evet

  Üye İşyeri tarafından her bir alt üye işyerine ayrı ayrı atanacak benzersiz numara.

  UniqueId String Evet

  Üye İşyeri tarafından her bir alt üye işyerine ayrı ayrı atanacak benzersiz numara.

  SubPartnerType Enum Evet

  Alt Üye İşyeri Tipini belirtir.
  ‘Individual’ : Şahıs
  ‘PrivateCompany’ : Şahıs Şirketi
  ‘Corporation’ : Tüzel Şirket

  Name String Evet

  Mağazanın İsmi

  BranchName String Hayır

  Şube adının tanımlanmasını sağlar.

  ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet ContactInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

 • ContactInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  Country String Evet

  Mağazanın ülkesi Örn: TR

  City String Evet

  Mağazanın şehir kodu Örn: 34

  Address String Evet

  Mağazanın açık adresi

  BusinessPhone String Hayır

  Mağazanın telefonu

  MobilePhone String Evet

  Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

  Email String Evet

  Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait eE-posta adresi

  InvoiceEmail String Hayır

  Fatura bilgilerinin iletileceği e-posta adresi

 • FinancialInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk(Individual) Zorunluluk(Private Company) Zorunluluk(Corporation) Açıklama
  IdentityNumber String Evet Evet Evet

  Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

  TaxOffice String Hayır Evet Evet

  Vergi dairesi

  TaxNumber String Hayır Evet Evet

  Vergi numarası

  BankName String Evet Evet Evet

  Banka Kodu: Örn: 0019

  IBAN String Evet Evet Evet

  IBAN bilgisi

  TradeRegisterNumber String Hayır Hayır Evet

  Ticaret Sicil Numarası

  TradeRegisterNumber String Hayır Hayır Evet

  Ticaret Odası

 • AuthSignatory Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  Name String Evet

  İmza Yetkilisi Adı

  Surname String Evet

  İmza Yetkilisi Soyadı

  BirthDate YYYY/MM/DD Evet

  İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Pazaryeri güncelleme işlem sonucu
  0: İşlem başarılı
  1: İşlem başarısız

  ResultCode String

  Pazaryeri güncelleme işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş kodu

  ResultMessage String

  Pazaryeri güncelleme işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş mesajı

Alt Üye İşyeri Kapatma

Kapatma metotu ile kapatılan bir hesabın yeniden aktive edilmesi mümkün değildir.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "DeactivateSubPartner"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  UniqueId String Evet

  Üye İşyeri tarafından alt üye işyerine atanacak benzersiz numara.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Pazaryeri kapatma işlem sonucu
  0: İşlem başarılı
  1: İşlem başarısız

  ResultCode String

  Pazaryeri kapatma işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş koduNomupay

  ResultMessage String

  Pazaryeri kapatma işlem sonucunun NomuPay tarafından belirlenmiş mesajı

3D Secure ile Ödeme

3D Secure ile Ödeme entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisine ait adrese iletmeniz gerekmektedir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "Sale3DSEC"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  CreditCardInfo CreditCardInfo Sınıfı Evet CreditCardInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  CardTokenization CardTokenization Sınıfı Evet CardTokenization Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır. Kredi kartı işlemi sırasında,işlemi gerçekleştiren kartın NomuPay sisteminde kaydedilmesi isteniyorsa belirtilen parametre iletilmelidir.
  CustomerInfo CustomerInfo Sınıfı Hayır CCustomerInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  Language String Hayır

  Ödeme sonucuna ait bilgilendirme e-mailin hangi dil opsiyonunda olacağını belirtir.
  TR: Türkçe
  EN: İngilizce

  Port String Hayır

  Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait port bilgisini belirtir.

  MPAY String Hayır

  Üye işyeri tarafından belirlenen ve her bir sipariş için benzersiz değere sahip olması gereken parametredir.Üye işyeri belirlediği ve NomuPay’a ilettiği MPAY değerleri ile kolaylıkla siparişlerini takip edebilir. Maksimum karakter sınırı 400 olarak ifade edilmelidir.

  CurrencyCode String Evet

  Üye işyeri tarafından tahsilatın yapılacağı döviz cinsini belirleyen parametredir.
  Örneğin: TRY

  IPAddress String Evet

  Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait IP adresi bilgisini belirtir.

  Description String Evet

  Tahsilatı yapılan işlemin açıklamasını belirtir.

  InstallmentCount Int Evet

  Taksit sayısını tipini belirten parametredir.
  0: Tek çekim
  3: 3 taksit
  6: 6 taksit
  9: 9 taksit
  12: 12 taksit

  CommissionRate Int Dinamik Oran:Evet

  Statik Oran:Hayır

  Ödeme komisyonuna ait parametredir. Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir komisyon değeri uygulanması istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.

  Taksitli yapıda ve dinamik oran ile çalışacak olan firmalarımızda belirtilen parametre alanı esastır.

  ErrorURL String Evet

  Başarısız ödeme işlemi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği üye işyerinin belirlediği URL bilgisine ait parametredir. Son kullanıcı 3D Secure doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir.

  SuccessURL String Evet

  Başarılı ödeme işlemi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği üye işyerinin belirlediği URL bilgisine ait parametredir. Son kullanıcı 3D Secure doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir.

  ExtraParam String Hayır

  Ek opsiyonları belirtmek için kullanılan parametredir.
  Boş bırakılmalıdır.

  PaymentContent String Hayır

  Tahsilatı yapılacak ürüne ait işlemin içeriğini belirten parametredir.

  SubPartnerId Int Evet

  Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda NomuPay tarafından atanmış benzersiz numara değeri

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

 • CreditCardInfo Bilgileri
  CreditCardInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  CreditCardNo String Evet

  Tahsilatın gerçekleşeceği kredi kartı numarasını belirtir. ‘540011111111111’ formatında iletilmelidir.

  OwnerName String Evet

  Kredi kartı üzerinde yer alan Ad ve Soyad bilgisini belirtir. ‘John Doe’ veya ‘JOHN DOE’ formatında iletilmelidir.

  ExpireYear Int Evet

  Kredi kartı geçerlilik tarihine ait yıl değeridir. ‘2020 formatında iletilmelidir.

  ExpireMonth Int Evet

  Kredi kartı geçerlilik tarihine ait ay değeridir. ’07 veya 12’ formatında iletilmelidir.

  Cvv String Evet

  Kredi kartının arka yüzünde yer alan CVV bilgisidir.

  Price Int Evet

  Ödeme tutarını belirten parametredir. Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir tahsilat gerçekleştirilmesi istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.

 • CardTokenization Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  RequestType Int Evet

  0 veya 1 değeri olarak iletilebilir.
  0: Kart kaydedilmez
  1: Kart kaydedilir

  CustomerId String Evet

  Üye işyeri tarafından belirtilen müşterilerine ait Id bilgisidir.

  ValidityPeriod int Evet

  Token kaydına ait geçerlilik süresini belirtir. Daima 0 gönderilir.

  CCTokenId Guid Evet

  Kaydedilen kart numarasına karşılık gelen NomuPay token değeridir. Eğer parametre değere sahip ise kredi kartı bilgilerinin girilmesine gerek yoktur.

 • CustomerInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  CustomerName String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin ad bilgisi

  CustomerSurname String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin soyad bilgisi

  CustomerEmail String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin e-posta adresi

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  3D ile ödeme işlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  3D ile ödeme işlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır. Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

  OrderId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  RedirectURL String

  Son kullanıcının 3D doğrulama adımına yönlendirileceği URL.

3D Secure Olmadan (Non-3DS) Ödeme

3D Secure olmadan ödeme entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisine ait adrese iletmeniz gerekmektedir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "MPSale"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  CreditCardInfo CreditCardInfo Sınıfı Evet CreditCardInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  CardTokenization CardTokenization Sınıfı Evet CardTokenization Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır. Kredi kartı işlemi sırasında,işlemi gerçekleştiren kartın NomuPay sisteminde kaydedilmesi isteniyorsa belirtilen parametre iletilmelidir.
  CustomerInfo CustomerInfo Sınıfı Hayır CCustomerInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  Language String Hayır

  Ödeme sonucuna ait bilgilendirme e-mailin hangi dil opsiyonunda olacağını belirtir.
  TR: Türkçe
  EN: İngilizce

  Port String Hayır

  Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait port bilgisini belirtir.

  MPAY String Hayır

  Üye işyeri tarafından belirlenen ve her bir sipariş için benzersiz değere sahip olması gereken parametredir.Üye işyeri belirlediği ve NomuPay’a ilettiği MPAY değerleri ile kolaylıkla siparişlerini takip edebilir. Maksimum karakter sınırı 400 olarak ifade edilmelidir.

  CurrencyCode String Evet

  Üye işyeri tarafından tahsilatın yapılacağı döviz cinsini belirleyen parametredir.
  Örneğin: TRY

  IPAddress String Evet

  Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait IP adresi bilgisini belirtir.

  Description String Evet

  Tahsilatı yapılan işlemin açıklamasını belirtir.

  InstallmentCount Int Evet

  Taksit sayısını tipini belirten parametredir.
  0: Tek çekim
  3: 3 taksit
  6: 6 taksit
  9: 9 taksit
  12: 12 taksit

  CommissionRate Int Dinamik Oran:Evet

  Statik Oran:Hayır

  Ödeme komisyonuna ait parametredir. Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir komisyon değeri uygulanması istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.

  Taksitli yapıda ve dinamik oran ile çalışacak olan firmalarımızda belirtilen parametre alanı esastır.

  ErrorURL String Evet

  Başarısız ödeme işlemi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği üye işyerinin belirlediği URL bilgisine ait parametredir.

  SuccessURL String Evet

  Başarılı ödeme işlemi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği üye işyerinin belirlediği URL bilgisine ait parametredir.

  ExtraParam String Hayır

  Ek opsiyonları belirtmek için kullanılan parametredir.
  Boş bırakılmalıdır.

  PaymentContent String Hayır

  Tahsilatı yapılacak ürüne ait işlemin içeriğini belirten parametredir.

  SubPartnerId Int Evet

  Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda NomuPay tarafından atanmış benzersiz numara değeri

  Price Int Evet

  Ödeme tutarını belirten parametredir.Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir tahsilat gerçekleştirilmesi istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

 • CreditCardInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  CreditCardNo String Evet

  Tahsilatın gerçekleşeceği kredi kartı numarasını belirtir. ‘540011111111111’ formatında iletilmelidir.

  OwnerName String Evet

  Kredi kartı üzerinde yer alan Ad ve Soyad bilgisini belirtir. ‘John Doe’ veya ‘JOHN DOE’ formatında iletilmelidir.

  ExpireYear Int Evet

  Kredi kartı geçerlilik tarihine ait yıl değeridir. ‘2020 formatında iletilmelidir.

  ExpireMonth Int Evet

  Kredi kartı geçerlilik tarihine ait ay değeridir. ’07 veya 12’ formatında iletilmelidir.

  Cvv String Evet

  Kredi kartının arka yüzünde yer alan CVV bilgisidir.

 • CardTokenization Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  RequestType Int Evet

  0 veya 1 değeri olarak iletilebilir.
  0: Kart kaydedilmez
  1: Kart kaydedilir

  CustomerId String Evet

  Üye işyeri tarafından belirtilen müşterilerine ait Id bilgisidir.

  ValidityPeriod int Evet

  Token kaydına ait geçerlilik süresini belirtir. Daima 0 gönderilir.

  CCTokenId Guid Evet

  Kaydedilen kart numarasına karşılık gelen NomuPay token değeridir. Eğer parametre değere sahip ise kredi kartı bilgilerinin girilmesine gerek yoktur.

 • CustomerInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  CustomerName String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin ad bilgisi

  CustomerSurname String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin soyad bilgisi

  CustomerEmail String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin e-posta adresi

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Ödeme işlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  Ödeme işlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır. Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

  OrderId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  MaskedCreditCardNumber String

  Ödeme işlemi yapılması istenilen kredi kartı numarasının maskeli format ile gösterilmesidir.

  MPAY String

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  InstallmentCount Int

  Taksit sayısını tipini belirten parametredir.

  CCTokenId Guid

  Kaydedilen kart numarasına karşılık gelen NomuPay token değeridir.

NomuPay Ortak Ödeme Sayfası ile Ödeme

NomuPay Ortak Ödeme Sayfası ile Ödeme entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "WDTicket"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "MPSale3DSECWithUrl"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  CustomerInfo CustomerInfo Sınıfı Hayır CustomerInfo Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.
  Language String Hayır

  Ödeme sonucuna ait bilgilendirme e-mailin hangi dil opsiyonunda olacağını belirtir.
  TR: Türkçe
  EN: İngilizce

  SubPartnerId Int Evet

  Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda NomuPay tarafından atanmış benzersiz numara değeri

  Price Int Evet

  Ödeme tutarını belirten parametredir. Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir tahsilat gerçekleştirilmesi istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.

  MPAY String Hayır

  Üye işyeri tarafından belirlenen ve her bir sipariş için benzersiz değere sahip olması gereken parametredir.Üye işyeri belirlediği ve NomuPay’a ilettiği MPAY değerleri ile kolaylıkla siparişlerini takip edebilir. Maksimum karakter sınırı 400 olarak ifade edilmelidir.

  CurrencyCode String Evet

  Üye işyeri tarafından tahsilatın yapılacağı döviz cinsini belirleyen parametredir.
  Örneğin: TRY

  InstallmentOptions Int Hayır

  Taksit sayısını tipini belirten parametredir.
  0: Tek Çekim
  3: 3 taksit
  6: 6 taksit
  9: 9 taksit
  12: 12 taksit

  InstallmentCommissionList InstallmentCommissionList Sınıfı Dinamik Oran:Evet

  Statik Oran:Hayır

  InstallmentCommissionList Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  ErrorURL String Evet

  Başarısız ödeme işlemi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği üye işyerinin belirlediği URL bilgisine ait parametredir. Son kullanıcı 3D Secure doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir.

  SuccessURL String Evet

  Başarılı ödeme işlemi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği üye işyerinin belirlediği URL bilgisine ait parametredir. Son kullanıcı 3D Secure doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir.

  ExtraParam String Hayır

  Ek opsiyonları belirtmek için kullanılan parametredir.
  Boş bırakılmalıdır.

  Description String Evet

  Tahsilatı yapılan işlemin açıklamasını belirtir.

  PaymentContent String Hayır

  Tahsilatı yapılacak ürüne ait işlemin içeriğini belirten parametredir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

 • CustomerInfo Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  CustomerName String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin ad bilgisi

  CustomerSurname String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin soyad bilgisi

  CustomerEmail String Hayır

  Bilgilendirme yapılacak kişinin e-posta adresi

 • InstallmentCommissionList Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  Item Item Listesi Dinamik Oran:Evet

  Statik Oran:Hayır

  <Tuple Key="InstallmentCount" Value="int" />
  <Tuple Key="CommissionRate" Value="int" />

  InstallmentCount Int Dinamik Oran:Evet

  Statik Oran:Hayır

  Taksit sayısını tipini belirten parametredir.
  0: Tek çekim
  3: 3 taksit
  6: 6 taksit
  9: 9 taksit
  12: 12 taksit

  CommissionRate Int Dinamik Oran:Evet

  Statik Oran:Hayır

  Ödeme komisyonuna ait parametredir. Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir komisyon değeri uygulanması istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.
  Taksitli yapıda ve dinamik oran ile çalışacak olan firmalarımızda belirtilen parametre alanı esastır.

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  3D ile ödeme işlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  3D ile ödeme işlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır.Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

  RedirectUrl String

  Kredi kartı bilgilerinin girilebilmesi için son kullanıcının yönlendirileceği NomuPay Dinamik Ortak Ödeme Sayfası URL bilgisidir.
  Kredi kartı bilgilerinin alınabilmesi için son kullanıcı bu URL’ye yönlendirilmelidir.

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı

NomuPay Ortak Ödeme Sayfası ile Ödeme entegrasyonu için Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Pazaryeri Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  ServiceType String Evet

  Sabit değer: "CCMarketPlace"

  OperationType String Evet

  Sabit değer: "ReleasePayment"

  Token Token Sınıfı Evet

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  CommissionRate Int Hayır

  Ödeme komisyonuna ait parametredir.Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir.
  Örneğin 12,50 TL tutarında bir komisyon değeri uygulanması istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir.
  Taksitli yapıda ve dinamik oran ile çalışacak olan firmalarımızda belirtilen parametre alanı esastır.

  SubPartnerId Int Evet

  Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda NomuPay tarafından atanmış benzersiz numara değeri

  MPAY String Hayır

  Üye işyeri tarafından belirlenen ve her bir sipariş için benzersiz değere sahip olması gereken parametredir.Üye işyeri belirlediği ve NomuPay’a ilettiği MPAY değerleri ile kolaylıkla siparişlerini takip edebilir. Maksimum karakter sınırı 400 olarak ifade edilmelidir.

  OrderId Guid -

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  Description String Evet

  İşlemin Açıklaması

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İşlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  İşlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır. Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

Örnek Servis Çağrı Kodları