İşlem Sonuç Servisleri

Üye işyeri siparişlerinin detayları, NomuPay yönetim panelinden ve işlem sonuç servisinden takip edilebilir.İşlem sonuç servisi entegrasyonu 3yöntem içerir.İşlem sonuç servisi entegrasyonunu tercih etmezseniz son kullanıcınız internet kesintisi veya 3D doğrulama adımından sonra tarayıcı kaynaklı problem yaşarsa tahsilat başarılı olur ancak sipariş sonucu başarısız olarak üye işyerine iletilir ve üye işyeri son kullanıcısına hizmet sağlayamaz. Bir siparişe ait detaylar üye işyerimize iletilene ve üye işyerimizden bu verilere sahip olduğuna dair yanıt elde edene dek ilgili verinin 48 saat içerisinde tekrar tekrar iletimi denenir. Bir işlemin iletim süreci 30 saniye içerisinde tamamlanır.

E-posta Yöntemi

Üye işyeri, siparişsonuçlarının görüntülenmesini talep ettiği e-posta adresini entegrasyon ekibi ile integration@nomupay.com.tr.tr adresine e-posta atarak paylaşır.E-posta içeriğinde bulunan parametreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üye İşyeri Üye İşyeri Numarası Üye İşyeri Adı
Gsm/KrediKartı XXXXXXXXX (Operatör Adı)
İşlem Tarihi GG.AA.YYYY SS:DD:SS
Fiyat XX,XX TL
Durum İşlem Başarılı/İşlem Başarısız
Satış Kanalı Satış Kanalı İsmi
Satış Türü Tekil Ürün/Abonelik Ürün
Satılan Ürün Ürün İsmi
Hata Kodu NomuPay tarafından belirtilen hata kodu
Hata Mesajı NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı

Web Sayfası Yöntemi

Üye işyeri, sipariş sonuçlarının görüntülenmesini talep ettiği web sitesi adresini entegrasyon ekibi ile integration@nomupay.com.tr.tr adresine e-posta atarak paylaşır. Web servis, HTTP/GET methodu ile tabloda belirtilen parametreler doğrultusunda üye işyeri tarafından hazırlanmalıdır.

state Tahsilatın sonucunu belirtir.
100: Başarılı
101: Başarısız
102: Başarısız
order NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.
gsm İşlemde belirtilen GSM numarası veya Kredi Kartı numarasını belirtir.
status Sipariş durum kodunu belirtir. ‘0’ değeri siparişin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu belirtir. Ödemenin başarılı olduğu anlamına gelmez.
date İşlemin tarihini belirtir.
errorcode NomuPay tarafından belirtilen hata kodu
errormsg NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı
price Tahsilatın tutarını belirtir.
sms İşlem mobil ödeme ise gönderilen sms içeriğini belirtir.
category Sipariş ile ilgili ürünün/hizmetin kategorisini belirtir.
saletype
  Ödeme işleminin tipini belirten parametredir.
 • ‘1’ Tek çekim
 • ‘2’ Aylık abonelik
 • ‘3’ Haftalık abonelik
 • ‘4’ 2 haftalık abonelik
 • ‘5’ 3 aylık abonelik
 • ‘6’ 6 aylık abonelik
 • ‘7’ aylık denemeli
 • ‘8’ haftalık denemeli
 • ‘9’ 2 haftalık denemeli
 • ‘10’ 3 aylık denemeli
 • ‘11’ 6 aylık denemeli
 • ‘13’ 30 günlük
 • ‘14’ Günlük abonelik
 • ‘18’ Yıllık abonelik
subscriber Tahsilat abonelik kurgusu içeriyor ise benzersiz bir değer gönderilir. Abonelik tekrarladığında yeni siparişlerde aynı parametre değeri iletilir.Tekil satış işlemlerde daima ‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’ iletilir.
operator Tahsilat kanalını belirtir.
- ‘1’ Turkcell
- ‘7’ Vodafone
- ‘3’ Türk Telekom
- ‘4’ Kredi Kartı
gsmtype İşlem mobil ödeme ise GSM numarasının hat özelliğini belirtir.
- ‘0’ Bilinmiyor
- ‘1’ PostPaid
- ‘2’ PrePaid
productid Ürün Id değeri.
productdesc Tahsilatı yapılacak ürünün açıklamasını belirten parametredir.
mpay Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.
channel Entegrasyon modelinine göre değer otomatik belirlenir.

102-SMS

103-Direct API

104-API Plus

108-Credit Card

109-EMoney App

111-Subscription Payment(Abonelik Çekimi)

113-ServiceBasedSaleWithPartnerConfirm

117-CreditCardSaleDirect

118-CreditCardSaleProxy

120-CreditCardSaleMarketPlace

121-Refund(İade)

122-EmailCCPayment

123-ProductPayment

İşlem sonucuna ait, web sayfanıza gönderilen örnek veri formatı aşağıda belirtilmiştir.


        
    http://www.websitesi.com/servissayfasi.php
    ?order=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
    &gsm=5XXXXXXXXX
    &status=0
    &state=100
    &date=14.03.2012+17%3a11%3a59
    &errorcode=1000
    &errormsg=Islem+Basarili
    &price=2,49
    &sms=EVET
    &category=2
    &saletype=1
    &subscriber=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
    &operator=1
    &gsmtype=1
    &productid=1
    &productdesc=Your+product+desc
    &mpay=XXXXX
    &channel=XXX
    
    

Mobil Web Servis Yöntemi

Üye işyeri, sipariş sonuçlarının görüntülenmesini talep ettiği web sitesi adresini entegrasyon ekibi ile integration@nomupay.com.tr.tr adresine e-posta atarak paylaşır.Yayın adresinde ifade edilen Mobil Web Servisi kullanılmalıdır.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  OrderObjectId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  GSM string

  İşlemde belirtilen GSM numarası veya Kredi Kartı numarasını belirtir.

  MPAY string

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  SMSContent string

  Gönderilen SMS’in içeriğini belirtir.

  TotalPrice double

  Tahsil Edilen Ücret.

  State int

  Tahsilatın sonucunu belirtir.
  100: Başarılı
  101: Başarısız
  102: Başarısız

  StatusCode int

  Sipariş durum kodunu belirtir. ‘0’ değeri siparişin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu belirtir. Ödemenin başarılı olduğu anlamına gelmez.

  ErrorCode string

  NomuPay tarafından belirtilen hata kodu

  ErrorMessage string

  NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı

  PaymentDateTime DateTime

  İşlemin tarihini belirtir.

  GsmOperator int

  Tahsilat kanalını belirtir.
  ‘1’ Turkcell
  ‘7’ Vodafone
  - ‘3’ Türk Telekom
  ‘4’ Kredi Kartı

  GsmType int

  İşlem mobil ödeme ise GSM numarasının hat özelliğini belirtir.
  ‘0’ Bilinmiyor
  ‘1’ PostPaid
  ‘2’ PrePaid

  SubscriberId Guid

  Tahsilat abonelik kurgusu içeriyor ise benzersiz bir değer gönderilir.Abonelik tekrarladığında yeni siparişlerde aynı parametre değeri iletilir.Tekil satış işlemlerde daima ‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’ iletilir.

  Products CSaleProduct

  CSaleProduct parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  OrderChannelId int

  Entegrasyon modelinine göre değer otomatik belirlenir.
  - ‘102’ SMS
  - ‘103’ Direct API
  - ‘104’ API Plus
  - ‘111’ Subscription Payment(Abonelik Çekimi)
  - ‘113’ ServiceBasedSaleWithPartnerConfirm
  - ‘121’ Refund(İade)
  - ‘123’ ProductPayment

  PaymentTypeId int

  Ödeme işleminin tipini belirten parametredir.
  ‘1’ Tek çekim
  ‘2’ Aylık abonelik
  ‘3’ Haftalık abonelik
  ‘4’ 2 haftalık abonelik
  ‘5’ 3 aylık abonelik
  ‘6’ 6 aylık abonelik
  ‘7’ aylık denemeli
  ‘8’ haftalık denemeli
  ‘9’ 2 haftalık denemeli
  ‘10’ 3 aylık denemeli
  ‘11’ 6 aylık denemeli
  ‘13’ 30 günlük
  ‘14’ Günlük abonelik
  ‘18’ yıllık abonelik

  PaymentCategoryId int

  Sipariş ile ilgili ürünün/hizmetin kategorisini belirtir.
  ‘1’ Fiziksel Ürün
  ‘2’ Oyun
  ‘3’ Dijital İçerik
  ‘4’ Servis
  ‘5’ Sosyal Ağ/Arkadaşlık
  ‘6’ Aidat/Otomat
  ‘7’ Bahis
  ‘8’ Sigorta
  ‘10’ Kamu - bilet - fastfood
  ‘11’ Cep Sigorta
  ‘12’ Kutu Oyun
  ‘14’ Mobil Uygulama / Mobil Market
  ‘15’ Eğitim
  ‘16’ Bağış
  ‘19’ Sağlık
  ‘20’ White Label Adult

 • CSaleProduct Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  ProductId int

  Daima '0' olarak belirtilir.

  ProductCategory int

  Sipariş ile ilgili ürünün/hizmetin kategorisini belirtir.

  • ‘1’ Fiziksel Ürün
  • ‘2’ Oyun
  • ‘3’ Dijital İçerik
  • ‘4’ Servis
  • ‘5’ Sosyal Ağ/Arkadaşlık
  • ‘6’ Aidat/Otomat
  • ‘7’ Bahis
  • ‘8’ Sigorta
  • ‘10’ Kamu - bilet - fastfood
  • ‘11’ Cep Sigorta
  • ‘12’ Kutu Oyun
  • ‘14’ Mobil Uygulama / Mobil Market
  • ‘15’ Eğitim
  • ‘16’ Bağış (sadece Turkcell aboneleri bağış ödemesi yapabilir)
  • ‘19’ Sağlık
  • ‘20’ White Label Adult

  ProductDescription string

  Tahsilatı yapılacak ürünün açıklamasına ait belirten parametredir.

  BasePrice double

  Tahsil edilecek tutar belirtir.

  BaseUnitPrice double

  Ürünün kontör miktarı

  Unit int

  Ürün adedini belirtir.

 • CReceiveOrderResultOutput Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode int

  İşlem Sonuç bilgisi iletim durumunu belirtir.
  ‘0’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alındığını belirtir.
  ‘1’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alınmadığını belirtir.

  ErrorCode string

  İşlem sonuç bilgisi iletiminde hata oluştuğu durumda açıklayıcı bir değer gönderilir. İşlem sonuç bilgisi iletimi başarılı olduğunda boş gönderilir.

  ErrorMessage string

  İşlem Sonuç bilgisi iletiminin açıklama mesajı, İşlem Sonuç bilgisi iletimi başarılı ise ‘Message Received Successfully.’ şeklinde gönderilir. İşlem Sonuç bilgisi iletimi başarısız ise ilgili “Exception” içeriği veya açıklayıcı bir hata mesajı gönderilir.

Sanal POS Web Servis Yöntemi

Üye işyeri siparişlerin sonucunun görüntülenmesini talep ettiği web servis adresini entegrasyon ekibi ile paylaşır.Yayın adresinde ifade edilen Sanal POS Web Servisi kullanılmalıdır.

Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Ödeme işlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode string

  Tahsilat sonucunun NomuPay tarafından belirlenen kodudur.

  ResultMessage string

  Tahsilat sonucunun NomuPay tarafından belirlenen kodunun açıklamasıdır.

  OrderId string

  NomuPay sipariş numarasını belirtir.Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  TotalPrice double

  Tahsil Edilen Ücret.

  MPAY String

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  Price Double

  Tahsil Edilen Ücret.

  Transaction Date Datetime

  İşlemin tarihini belirtir.

  ServiceTypeCode String

  Servis türünü belirtir.
  Örneğin: “WDTicket /Sale3DSURLProxy” türü için "WDTicket" olmalıdır.

  ExtraParam String

  İşlem ile ilgili ek parametreleri ifade eder.
  Bu alan boş bırakılabilir.

 • ReceiveTransactionResultResult Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode int

  İşlem Sonuç bilgisi iletim durumunu belirtir.
  ‘0’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alındığını belirtir.
  ‘1’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alınmadığını belirtir.

  ErrorCode String

  İşlem sonuç bilgisi iletiminde hata oluştuğu durumda açıklayıcı bir değer gönderilir. İşlem sonuç bilgisi iletimi başarılı olduğunda boş gönderilir.

  ErrorMessage string

  İşlem Sonuç bilgisi iletiminin açıklama mesajı, İşlem Sonuç bilgisi iletimi başarılı ise ‘Message Received Successfully.’ şeklinde gönderilir. İşlem Sonuç bilgisi iletimi başarısız ise ilgili “Exception” içeriği veya açıklayıcı bir hata mesajı gönderilir.

İşlem Sorgulama

Üye işyeri siparişlerinin detaylarını NomuPay yönetim panelinden ve işlem sorgulama servisinden takip edebilir.İşlem sorgulama servisi entegrasyonu 2 adet yöntem içerir.

MPAY ile İşlem Sorgulama

MPAY değeri ile işlem sorgulayabilmeniz için Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Mobil Servis’e ait adrese iletmeniz gerekmektedir. GetSaleResultMPAY methodu kullanılmalıdır.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  Token Token Sınıfı

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  MPAY String

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  OrderObjectId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  Gsm String

  İşlemde belirtilen GSM numarası veya Kredi Kartı numarasını belirtir.

  GsmOperator Int

  Tahsilat kanalını belirtir.
  - ‘1’ Turkcell
  - ‘7’ Vodafone
  - ‘3’ Türk Telekom
  - ‘4’ Kredi Kartı

  GsmType Int

  İşlem mobil ödeme ise GSM numarasının hat özelliğini belirtir.
  - ‘0’ Bilinmiyor
  - ‘1’ PostPaid
  - ‘2’ PrePaid

  State Int

  Tahsilatın sonucunu belirtir.
  100: Başarılı
  101: Başarısız
  102: Başarısız

  OrderChannelId Int

  Entegrasyon modelinine göre değer otomatik belirlenir.
  - ‘102’ SMS
  - ‘103’ Direct API
  - ‘104’ API Plus
  - ‘108’ Credit Card
  - ‘109’ EMoney App
  - ‘111’ Subscription Payment(Abonelik Çekimi)
  - ‘113’ ServiceBasedSaleWithPartnerConfirm
  - ‘117’ CreditCardSaleDirect
  - ‘118’ CreditCardSaleProxy
  - ‘120’ CreditCardSaleMarketPlace
  - ‘121’ Refund(İade)
  - ‘122’ EmailCCPayment
  - ‘123’ ProductPayment

  PaymentCategoryId Int

  Sipariş ile ilgili ürünün/servisin kategorisi

  • ‘1’ Fiziksel Ürün
  • ‘2’ Oyun
  • ‘3’ Dijital İçerik
  • ‘4’ Servis
  • ‘5’ Sosyal Ağ/Arkadaşlık
  • ‘6’ Aidat/Otomat
  • ‘7’ Bahis
  • ‘8’ Sigorta
  • ‘10’ Kamu - Bilet - Fastfood
  • ‘11’ Cep Sigorta
  • ‘12’ Kutu Oyun
  • ‘14’ Mobil Uygulama / Mobil Market
  • ‘15’ Eğitim
  • ‘16’ Bağış (sadece Turkcell aboneleri bağış ödemesi yapabilir)
  • ‘19’ Sağlık
  • ‘20’ White Label Adult

  LastTransactionDate DateTime

  İşlemin tarihini belirtir.

  MPAY String

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  SubscriberId Guid

  Tahsilat abonelik kurgusu içeriyor ise benzersiz bir değer gönderilir.Abonelik tekrarladığında yeni siparişlerde aynı parametre değeri iletilir.Tekil satış işlemlerde daima ‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’ iletilir.

  StatusCode Int

  Sipariş durum kodunu belirtir. ‘0’ değeri siparişin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu belirtir. Ödemenin başarılı olduğu anlamına gelmez.

  ErrorCode String

  NomuPay tarafından belirtilen hata kodu

  ErrorMessage String

  NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı

Sipariş Numarası ile İşlem Sorgulama

Sipariş Numarası ile işlem sorgulayabilmeniz için Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri Mobil Servis’e ait adrese iletmeniz gerekmektedir. GetSaleResult methodu kullanılmalıdır.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  Token Token Sınıfı

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  OrderId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
  UserCode String Evet

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String Evet

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  OrderObjectId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  Gsm String

  İşlemde belirtilen GSM numarası veya Kredi Kartı numarasını belirtir.

  GsmOperator Int

  Tahsilat kanalını belirtir.
  - ‘1’ Turkcell
  - ‘7’ Vodafone
  - ‘3’ Türk Telekom
  - ‘4’ Kredi Kartı

  GsmType Int

  İşlem mobil ödeme ise GSM numarasının hat özelliğini belirtir.
  - ‘0’ Bilinmiyor
  - ‘1’ PostPaid
  - ‘2’ PrePaid

  State Int

  Tahsilatın sonucunu belirtir.
  100: Başarılı
  101: Başarısız 102: Başarısız

  OrderChannelId Int

  Entegrasyon modelinine göre değer otomatik belirlenir.
  - ‘102’ SMS
  - ‘103’ Direct API
  - ‘104’ API Plus
  - ‘108’ Credit Card
  - ‘109’ EMoney App
  - ‘111’ Subscription Payment(Abonelik Çekimi)
  - ‘113’ ServiceBasedSaleWithPartnerConfirm
  - ‘117’ CreditCardSaleDirect
  - ‘118’ CreditCardSaleProxy
  - ‘120’ CreditCardSaleMarketPlace
  - ‘121’ Refund(İade)
  - ‘122’ EmailCCPayment
  - ‘123’ ProductPayment

  PaymentCategoryId Int

  Sipariş ile ilgili ürünün/servisin kategorisi

  • ‘1’ Fiziksel Ürün
  • ‘2’ Oyun
  • ‘3’ Dijital İçerik
  • ‘4’ Servis
  • ‘5’ Sosyal Ağ/Arkadaşlık
  • ‘6’ Aidat/Otomat
  • ‘7’ Bahis
  • ‘8’ Sigorta
  • ‘10’ Kamu - Bilet - Fastfood
  • ‘11’ Cep Sigorta
  • ‘12’ Kutu Oyun
  • ‘14’ Mobil Uygulama / Mobil Market
  • ‘15’ Eğitim
  • ‘16’ Bağış (sadece Turkcell aboneleri bağış ödemesi yapabilir)
  • ‘19’ Sağlık
  • ‘20’ White Label Adult

  LastTransactionDate DateTime

  İşlemin tarihini belirtir.

  MPAY String

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  SubscriberId Guid

  Tahsilat abonelik kurgusu içeriyor ise benzersiz bir değer gönderilir.Abonelik tekrarladığında yeni siparişlerde aynı parametre değeri iletilir.Tekil satış işlemlerde daima ‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’ iletilir.

  StatusCode Int

  Sipariş durum kodunu belirtir. ‘0’ değeri siparişin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu belirtir. Ödemenin başarılı olduğu anlamına gelmez.

  ErrorCode String

  NomuPay tarafından belirtilen hata kodu

  ErrorMessage String

  NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı

Hash Yapısı

Hash parametreleri sırası ile şu şekildedir:
StatusCode+ LastTransactionDate+MPAY+OrderId
Üye işyeri, hesap ile ilişkili hash değerini NomuPay Entegrasyon ekibine integration@nomupay.com.tr.tr adresi üzerinden e-posta atarak öğrenebilir.


Hash Hesaplama Aracı

Bu araç sayesinde verilerinizi birbirine ekleyerek anında hash(token) oluşturabilir, success sayfanıza post edilen hash değerinin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

İade Servisi

Sipariş Numarası ile işlem sorgulayabilmeniz için Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri Sanal POS Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir. MPAY değeri veya sipariş numarası belirtilerek iade sağlanılır. İade servisi senkron veya asenkron yapıda çalışır. Tüm tutar veya kısmi iade opsiyonları bulunur.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  ServiceType string

  Sabit değer: "WDRefundService"

  OperationType string

  Sabit değer: "RefundPayment"

  Token Token Sınıfı

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  MPAY string

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  OrderObjectId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  Amount Int

  İade tutarını belirten parametredir. Parametre değeri 100 ile çarpılarak ifade edilir. Örneğin 12,50 TL tutarında bir iade gerçekleştirilmesi istenilir ise parametre 1250 şeklinde gönderilmelidir. Tam tutar ve kısmi iade bu parametre ile yönetilir.

  Description string

  İade işlemine ait açıklama metni. Bu alan zorunludur.

  ProcessingMode string

  ‘SYNC’ : Senkron iade
  ‘ASYNC’ : Asenkron iade

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  UserCode String

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin string

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İade işlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  İade işlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır.Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

Ödeme Bildirim Servisi

Sipariş Numarası ile işlem sorgulayabilmeniz için Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri Ödeme Bildirim Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir. Ertesi gün bir önceki güne ait ödemeler iletilir.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  PaymentStartDate Datetime

  Ödeme başlangıç tarihini belirtir.

  PaymentEndDate Datetime

  Ödeme bitiş tarihini belirtir.

  TotalPaidAmount Double

  Tarih aralığında üye işyerine ödenen toplan tutarı belirtir.

  OrderPayments OrderPayment

  Sipariş bazında ödeme bilgilerini belirtir. OrderPayments parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

 • OrderPayment Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  OrderObjectID Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir. Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  MPAY String

  Üye işyerinin ödeme isteğinde belirttiği MPAY değeridir.

  TransactionDate Datetime

  İşlemin tarihini belirtir.

  OrderAmount Double

  İşlem tutarını belirtir.

  OwnerPartnerID Int

  Üye işyeri numarasını belirtir.

  OwnerSubpartnerId Int

  Üye işyeri pazaryeri ise alt üye işyeri numarasını belirtmelidir.
  Üye işyeri pazaryeri değilse parametre boş bırakılır.

  TransactionTypeCode String

  Operasyon türünü belirtir. Örneğin: “WDTicket /Sale3DSURLProxy” işlemi için "Sale3DSURLProxy"olmalıdır.

  PaymentReceiverId Int

  Ödemeyi alan üye işyeri numarasıdır.

  ReleaseTime datetime

  Pazaryeri kurgusunda belirtilen alt üye işyeri ödeme onayının bilgisini belirtir.

  ParentId String

  İade işlemlerinde ana işleme ait sipariş numarasını belirtir.

  ServiceId String

  Mobil ödeme kurgusunda üye işyeri için belirtilen servis numarasıdır.

  Towhom String

  Ödemenin kime yapıldığı bilgisidir.
  SP->Subpartner
  P->Partner

  Ordertype String

  Mobil ödeme ve sanal POS olmak üzere tahsilat kanalını belirtir.

  PaymentDate Datetime

  Ödemenin yapıldığı tarih bilgisini belirtir.

  PaidAmount Double

  Ödenen tutarı belirtir.

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İşlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  İşlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır.Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

Abonelik Yönetim Servisleri

Abonelik yönetim servisleri ile abonelikleri listeleyebilir, aboneliklerin detaylarını görebilir ve var olan aboneliği pasif hale getirebilirsiniz. Ayrıca aktif olarak kullanılan abonelik ücretinde değişiklik sağlayabilir veya ileri tarihli abonelik başlatabilme opsiyonlarınıkullanabilirsiniz.

Abonelik Detayı Görüntüleme

Abonelik numarası ile aboneye ait detayları sorgulayabilmeniz için Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri Abonelik Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir. SelectSubscriberDetail methodu kullanılarak üye işyerine ait abonelikler listelenir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  Token Token Sınıfı

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  subscriberId Guid

  NomuPay tarafından belirlenen benzersiz abonelik numarasını belirtir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  UserCode String

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İşlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ErrorCode String

  İşlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ErrorMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır.Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

  Subscribers List

  Subscriber parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

 • Subscriber Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  SubscriberId Guid

  NomuPay tarafından belirlenen benzersiz abonelik numarasını belirtir.

  GSM String

  Aboneliğe ait GSM numarası veya Kredi Kartı numarasını belirtir.

  StartDate Datetime

  Aboneliğin başlangıç tarihini belirtir.

  SubscriberTypeId Int

  Abonelik türünü belirtir.
  ‘2’ Aylık Abonelik
  ‘3’ Haftalık Abonelik
  ‘18’ Yıllık Abonelik
  ‘19’ 60 Günlük Abonelik
  ‘20’ 90 Günlük Abonelik
  ‘21’ 180 Günlük Abonelik ’18’ Yıllık Abonelik

  PaymentCategoryId Int

  Abonelik kategorisi

  • ‘1’ Fiziksel Ürün
  • ‘2’ Oyun
  • ‘3’ Dijital İçerik
  • ‘4’ Servis
  • ‘5’ Sosyal Ağ/Arkadaşlık
  • ‘6’ Aidat/Otomat
  • ‘7’ Bahis
  • ‘8’ Sigorta
  • ‘10’ Kamu - Bilet - Fastfood
  • ‘11’ Cep Sigorta
  • ‘12’ Kutu Oyun
  • ‘14’ Mobil Uygulama / Mobil Market
  • ‘15’ Eğitim
  • ‘16’ Bağış
  • ‘19’ Sağlık
  • ‘20’ White Label Adult

  BasePrice Double

  Abonelik tutar bilgisini belirtir.

  ProductId Int

  Ürün Id değerini belirtir.

  ProductName String

  Ürün adını belirtir.

  OrderChannelId Int

  Entegrasyon modelinine göre değer otomatik belirlenir.
  - ‘102’ SMS
  - ‘103’ Direct API
  - ‘104’ API Plus
  - ‘108’ Credit Card
  - ‘109’ EMoney App
  - ‘111’ Subscription Payment(Abonelik Çekimi)
  - ‘113’ ServiceBasedSaleWithPartnerConfirm
  - ‘117’ CreditCardSaleDirect
  - ‘118’ CreditCardSaleProxy
  - ‘120’ CreditCardSaleMarketPlace
  - ‘121’ Refund(İade)
  - ‘122’ EmailCCPayment
  - ‘123’ ProductPayment

  Active bool

  Aboneliğin aktiflik durumu
  "True": Aktif
  "False": Pasif

  LastSuccessfulPaymentDate Datetime

  Aboneliğe ait son başarılı ödeme tarihini belirtir.

  GsmOperator Int

  Aboneye ait kanal belirtilir.
  - ‘1’ Turkcell
  - ‘7’ Vodafone
  - ‘3’ Türk Telekom
  - ‘4’ Kredi Kartı

  Payments Payments Sınıfı

  Aboneliğe ait ödeme kayıtlarını belirtir. Payments parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

 • Payments
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  PaymentDate DateTime

  Ödeme tarihini belirtir.

  IsPaid bool

  Ödemenin başarılı olup olmadığını belirtir
  "True" Başarılı
  "False" Başarısız

  OrderObjectId Guid

  NomuPay sipariş numarasını belirtir.Her sipariş için bu değer benzersizdir.

Aboneliği İptal Etme

Abonelik numarası ile aboneliği iptal edebilmeniz için Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri Abonelik Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir. DeactivateSubscriber methodu kullanılarak üye işyerine ait abonelikler listelenir.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  Token Token Sınıfı

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  SubscriberId Guid

  NomuPay tarafından belirlenen benzersiz abonelik numarasını belirtir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  UserCode String

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  Sonuç durumunu belirtir.
  0:Abonelik pasif oldu
  1:Abonelik pasif olmadı

  ErrorCode String

  NomuPay tarafından belirtilen hata kodu.

  ErrorMessage String

  NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı.

Abonelik Ücret Değişim Servisi

Servis Girdi Parametreleri kısmında belirtilen parametreleri Sanal POS Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir. Abonelik ücret değişim servisi regülasyonlar gereği mobil ödeme çözüm yöntemi için kullanılamamaktadır.
NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir.Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  ServiceType String

  Sabit değer: "SubscriberManagementService"

  OperationType String

  Sabit değer: "ChangePriceBySubscriber"

  Token Token Sınıfı

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  SubscriberId Guid

  NomuPay tarafından belirlenen benzersiz abonelik numarasını belirtir.

  ValidFrom Datetime

  Geçerlilik tarihini belirtir. YYYYMMDD formatında iletilmelidir.

  Price Double

  Abonelik ücretini belirtir.

  Description string

  Abonelik açıklamasını belirtir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  UserCode String

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarası

  Pin String

  NomuPay tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İşlemi başlatılabilme durumu belirtilir.
  0: Başarılı
  1: Başarısız

  ResultCode String

  İşlem isteğinin NomuPay’a iletimi belirtilir.

  ResultMessage String

  ResultCode değerinin açıklamasıdır.Başarılı veya başarısız şeklinde ifade edilir.

İleri Tarihli Abonelik Başlatma

Üye İşyeri Ödeme Sayfası 3D Secure Olmadan Ödeme entegrasyonunda Servis Girdi Parametreleri input bilgileri alanında aşağıda ifade edilen parametre bilgisi eklenmelidir.

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
SubscriberStarterDate Datetime

Format YYYY/MM/DD olmalıdır.

Abonelik İptal Bildirim Servisi

Üye işyeri aboneliklerinin iptaline ait detaylarını NomuPay yönetim panelinden ve abonelik iptal bildirim servisinden takip edebilir. Abonelik iptal bildirim servisi entegrasyonu 2 adet yöntem içerir ve üye işyeri yalnızca bir opsiyonu kullanabilir.


Web Sayfası Yöntemi

Üye işyeri, sipariş sonuçlarının görüntülenmesini talep ettiği web sitesi adresini entegrasyon ekibi ile integration@nomupay.com.tr.tr adresine e-posta atarak paylaşır. Web servis, HTTP/GET methodu ile tabloda belirtilen parametreler doğrultusunda üye işyeri tarafından hazırlanmalıdır.

gsmoperator Aboneye ait kanal belirtilir.
- ‘1’ Turkcell
- ‘7’ Vodafone
- ‘3’ Türk Telekom
- ‘4’ Kredi Kartı
subscriptionid NomuPay tarafından belirlenen benzersiz abonelik numarasını belirtir.
msisdn Aboneliğe ait GSM numarası veya Kredi Kartı numarası belirtilir.
createdate Aboneliğin oluşturulma tarihini belirtir.
enddate Aboneliğin sonlanma tarihini belirtir.
productid Aboneliğin hangi ürün üzerinden yapıldığını belirtir.
‘0’ değeri belirli bir ürün üzerinden abonelik yapılmadığını gösterir.
price Aboneliğin tutarını belirtir.

Abonelik iptali sonucuna ait web sayfanıza gönderilen örnek veri formatı aşağıda belirtilmiştir.

Copy    
    http://www.websitesi.com/servissayfasi.php ?subscriptionid=a6fb0e3c-e30c-4ace-8ffe-b03d492ba7f1
    &msisdn=5321112233
    &gsmoperator=Turkcell
    &createdate=05.09.2014+14%3a30%3a57
    &enddate=05.09.2014+14%3a30%3a57
    &productid=0
    &price=1

      
    

Web Servis Yöntemi

Üye işyeri, siparişlerin sonuçlarının görüntülenmesini talep ettiği web site adresini entegrasyon ekibi ile integration@nomupay.com.tr.tr adresine e-posta atarak paylaşır.Yayın adresinde ifade edilen Abonelik İptal Web Servisi kullanılmalıdır.


Servis Girdi Parametreleri


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  SubscriptionId Guid

  NomuPay tarafından belirlenen benzersiz abonelik numarasını belirtir.

  GSM string

  Aboneliğe ait GSM numarası veya Kredi Kartı numarası belirtilir.

  GSMOperator string

  Aboneye ait kanal belirtilir.
  - ‘1’ Turkcell
  - ‘7’ Vodafone
  - ‘3’ Türk Telekom
  - ‘4’ Kredi Kartı

  CreateDate dateTime

  Aboneliğin oluşturulma tarihini belirtir.

  EndDate datetime

  Aboneliğin sonlanma tarihini belirtir.

  ProductId int

  Aboneliğin hangi ürün üzerinden yapıldığını belirtir.
  ‘0’ değeri belirli bir ürün üzerinden abonelik yapılmadığını gösterir.

  Price int

  Aboneliğin tutarını belirtir.

 • CSubscriptionDeactivationOutput Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İşlem Sonuç bilgisi iletim durumunu belirtir.
  ‘0’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alındığını belirtir.
  ‘1’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alınmadığını belirtir.

  ErrorCode string

  İşlem sonuç bilgisi iletiminde hata oluştuğu durumda açıklayıcı bir değer gönderilir. İşlem sonuç bilgisi iletimi başarılı olduğunda boş gönderilir.

  ErrorMessage string

  İşlem Sonuç bilgisi iletiminin açıklama mesajı, İşlem Sonuç bilgisi iletimi başarılı ise ‘Message Received Successfully.’ şeklinde gönderilir. İşlem Sonuç bilgisi iletimi başarısız ise ilgili “Exception” içeriği veya açıklayıcı bir hata mesajı gönderilir.

SMS Servisleri

Üye işyeri SMS Servislerini kullanarak, son kullanıcının 7979’a gönderdiği SMS içeriğine ilişkin verileri takip edebilir ve müşteriye tahsilat işlemi ile ilgili 7979’dan ücretsiz bilgilendirme SMS’i gönderebilir.

SMS İçeriği İletim Servisi

Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen SMS İçerik Servisi’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir.


Servis Girdi Parametreleri


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  ReceivedSMSId Guid

  NomuPay SMS numarasını belirtir.Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  SenderGSM String

  Gönderen GSM numarası

  ReceiverGSM String

  Alıcı GSM numarası

  OriginalContent String

  SMS içeriği

  FixedContent String

  Güncellenmiş SMS içeriği. Asıl SMS içeriğinin Türkçe karakter bulundurmayan, büyük harfe çevrilmiş ve boşluklardan arındırılmış versiyonu.

  DateReceived DateTime

  SMS tarihi

  GsmOperator Int

  SMS’in gönderildiği GSM operatörü;
  ‘1’ Turkcell
  ‘7’ Vodafone
  ‘3’ AVEA

  GsmType Int

  SMS’in gönderildiği GSM türü;
  ‘0’ Bilinmiyor
  ‘1’ PostPaid
  ‘2’ PrePaid

 • CReceiveMOMessageOutput Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  StatusCode Int

  İşlem Sonuç bilgisi iletim durumunu belirtir.
  ‘0’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alındığını belirtir.
  ‘1’ gönderilirse İşlem Sonuç bilgisinin alınmadığını belirtir.

  ErrorCode String

  İşlem sonuç bilgisi iletiminde hata oluştuğu durumda açıklayıcı bir değer gönderilir. İşlem sonuç bilgisi iletimi başarılı olduğunda boş gönderilir.

  ErrorMessage String

  SMS bilgisi iletiminin açıklama mesajı;
  SMS bilgisi iletimi başarılı ise ‘Message Received Successfully.’ şeklinde gönderilir.
  SMS bilgisi iletimi başarısız ise ilgili exception içeriği veya açıklayıcı bir hata mesajı gönderilir.

Bilgi SMS’i Gönderim Servisi

Servis Girdi Parametreleri alanında belirtilen parametreleri yayın adresinde ifade edilen Bilgi SMS Servisleri’ne ait adrese iletmeniz gerekmektedir.

Üye işyeri, bilgi gönderme işlemini 7979 üzerinden gerçekleştirecek ise msendsmsservice servisini; kendine ait kısa numaradan gerçekleştirecek ise MCustomSendSMSService servisini kullanmalıdır.

NomuPay, Token bilgilerini üye işyerine iletir. Token bilgilerine sahip değilseniz NomuPay Entegrasyon ekibimizle integration@nomupay.com.tr.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Servis Girdi Parametreleri & Örnek Servis Çağrı Kodları


 • Input Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  Token String

  Token Bilgileri parametreleri iç tabloda detaylandırılmıştır.

  Gsm String

  SMS’in gönderileceği GSM numarasını belirtir.5XXXXXXXXX formatında olmalıdır.

  Content String

  Gönderilecek SMS’in içeriğini belirtir. Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

  RequestGsmOperator Int

  Bu parametre daima ‘0’ olarak gönderilecektir.

  RequestGsmType Int

  Bu parametre daima ‘0’ olarak gönderilecektir.

 • Token Bilgileri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  UserCode String

  NomuPay tarafından atanan üye iş yeri numarasıdır.

  Pin String

  NomuPay tarafından atanan pindir.

Servis Çıktı Parametreleri


 • Servis Çıktı Parametreleri
  Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
  SendSMSObjectId Guid

  NomuPay SMS numarasını belirtir.Her sipariş için bu değer benzersizdir.

  StatusCode Int

  SMS’in gönderim durumunu belirtir.
  0: Başarılı Gönderim
  1: Başarısız Gönderim

  ErrorCode String

  NomuPay tarafından belirtilen hata kodu

  ErrorMessage String

  NomuPay tarafından belirtilen hata mesajı

Örnek Servis Çağrı Kodları